Stypendia

Stypendia

Stypendia naukowe - rozdane!

Stypendia za wysokie wyniki w nauce kończące półroczną pracę

w roku szkolnym 2023/2024 otrzymali następujący uczniowie:

 

Klasa V

Chlebowski Krystian - uzyskana średnia ocen za pierwsze półrocze: 5,67 zachowanie wzorowe

Jasińska Oliwia - uzyskana średnia ocen za pierwsze półrocze: 5,50 zachowanie wzorowe

Twarda Kaja - uzyskana średnia ocen za pierwsze półrocze:5,75 zachowanie wzorowe

 

Klasa VI

Begale Marta - uzyskana średnia ocen za pierwsze półrocze: 5,67 zachowanie wzorowe

Adrian Pawlak - uzyskana średnia ocen za pierwsze półrocze: 5,42 zachowanie wzorowe

Stanisławska Amelia - uzyskana średnia ocen za pierwsze półrocze: 5,58 zachowanie wzorowe

Nagrody za wysokie wyniki w nauce dla uczniów z klasy IV jak co roku ufundowała Rada Rodziców. Nagrody otrzymali:

Bujak Martyna  uzyskana średnia ocen za pierwsze półrocze 5,64   zachowanie bardzo dobre

Konarkowski Jan  uzyskana średnia ocen za pierwsze półrocze 5,45  zachowanie bardzo dobre

Nyczka Maria  uzyskana średnia ocen za pierwsze półrocze  5,45  zachowanie  bardzo dobre 


Zdobywcom stypendium serdecznie gratulujemy i życzymy powtórzenia sukcesu na koniec roku szkolnego!

Przypominamy, aby otrzymać stypendium w nauce trzeba zdobyć średnią ocen minimum:

5,4 w klasach 4-6

5,2 w klasach 7-8

oraz poszczycić się conajmniej dobrym zachowaniem.