Kartka Wielkanocna z życzeniami w języku angielskim

Kartka Wielkanocna z życzeniami w języku angielskim

W marcu odbył się konkurs językowo-plastyczny ,,Kartka Wielkanocna z życzeniami w języku angielskim’’ dla uczniów klas I-III. Uczniowie kartki świąteczne wykonywali na zajęciach. Komisja konkursowa wybrała trzy najładniejsze kartki. Przy ocenianiu prac brano pod uwagę poprawność językową, pomysł oraz estetykę. Laureaci konkursu to:

I miejsce- Kornelia Sierota z klasy II

II miejsce – Anna Lisiecka z klasy I

III miejsce- Nikola Jasińska z klasy III

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Prace uczniów można podziwiać w holu szkoły.

 

Małgorzata Kaźmierczak