Emocje są jak fale...

Emocje są jak fale...
„Emocje są jak fale. Nie możemy ich kontrolować, ale możemy nauczyć się pływać”
W holu naszej szkoły stanęły prace naszych najmłodszych artystów. Tematem prac były emocje widziane ich oczyma.Chciałam aby ten artykuł był poświęcony tematowi o emocjach i wyjaśnieniu jak one są ważne w życiu dzieci. Na początku wyjaśnijmy sobie co to w ogóle są „te emocje”. Emocja to subiektywne doświadczenie wewnętrzne obejmujące zarówno sferę psychiczną (np. wzruszenie czy niepokój) jak i ciała (np. przyspieszona akcja serca, wzmożone ocieplenie, drżenie mięśni). Emocje bezwarunkowo występują, gdy coś jest dla nas ważne. Zdaniem psychologów emocje pełnią funkcję motywacyjną, pobudzają do działania i ukierunkowują je, regulują interakcje społeczne. Szczególną trudność w procesie wychowawczym sprawiają rodzicom te emocje, których przeżywanie wiąże się z niewłaściwym zachowaniem dzieci, zwłaszcza z agresją. Dzięki złości wiemy, czego nie chcemy i na czym nam zależy, strach chroni nas przed niebezpieczeństwem, smutek pozwala na odpoczynek i otrzymanie wsparcia, radość daje wiele energii i zbliża nas do innych ludzi. Ważne jest także, abyśmy wyrażali uczucia w taki sposób, by nie krzywdzić innych. Emocje budują naszą indywidualność. Dzięki emocjom nawiązujemy relacje, tworzymy wspólnoty, rozwijamy naszą sferę egzystencjalną i duchową, rozwijamy się i lepiej funkcjonujemy. Dzięki emocjom odczuwamy motywację, to one nadają ruch naszemu światu wewnętrznemu i zewnętrznemu. Chronią, ale i ukierunkowują. https://www.puchatek.pl/jak-dzieci-radza-sobie-z-trudnymi-emocjami/ http://psposowiec.postgres.pl/images/20182019/rozmowyzdzieckiem/Porozmawiajmy-o-emocjach.pdf https://donatakurpas.pl/po-co-sa-emocje/
 
 JG