Pasowanie na pierwszoklasistów

Pasowanie na pierwszoklasistów

4 września – był szczególny dla uczniów i rodziców klasy I. Zgodnie z tradycją szkoły w pierwszy dzień nowego roku szkolnego odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Pierwszaki w tym dniu, przed całą społecznością szkolną, złożyły ślubowanie. Odświętnie ubrane z dumą przyrzekały, być dobrym kolegą i Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się pilnie, przynosić dumę rodzicom i nauczycielom oraz swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość.

Pani Dyrektor symbolicznym ołówkiem pasowała dzieci na uczniów naszej szkoły. Na zakończenie rodzice wręczyli uczniom upominki ufundowane przez Radę Rodziców i samych rodziców.