SPOTKANIE Z POLICJANTEM - BEZPIECZNE WAKACJE.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM - BEZPIECZNE WAKACJE.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego odbyły się pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Pogadanki i scenki sytuacyjne, dotyczące bezpieczeństwa miały miejsce we obu oddziałach przedszkolnych.  Natomiast zakończeniem wspólnych rozważań na wyżej wspomniany temat, było spotkanie z Policjantem, który przekazał cenne informacja na temat zasad bezpiecznego zachowania się podczas spędzania wakacji.

                                                                                                                                  Begale Sylwia