I Powiatowy Konkurs Recytatorski

I Powiatowy Konkurs Recytatorski

We wtorek, 6 czerwca 2023 roku, odbyła się w naszej szkole pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Wydarzenie nawiązywało do twórczości poetki – Wisławy Szymborskiej – Patronki Roku 2023. Uroczystości przyświecało hasło „Niektórzy lubią poezję…”. Ku naszej radości, konkurs został objęty patronatem medialnym Powiatu Gostyńskiego.

Główne cele konkursu to: rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, promowanie talentu dzieci i młodzieży, pobudzanie aktywności twórczej, popularyzowanie literatury pięknej, a także promowanie roku Wisławy Szymborskiej. Do konkursu przystąpiło 27 uczniów z ośmiu szkół powiatu. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: grupa młodsza (kl. 4-5) i grupa starsza (kl. 6-8). O wynikach zdecydowała trzyosobowa komisja. Na ocenę miały wpływ następujące elementy: tempo, intonacja, interpretacja, znajomość tekstu i ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski. Wybór najlepszych trójek był niełatwy, ponieważ, jak podkreśliła przewodnicząca komisji – Pani Mirosława Bigaj, wszyscy prezentowali wyrównany poziom. Regulamin konkursu przewidywał jednak wyłonienie miejsc: pierwszego, drugiego i trzeciego w każdej kategorii wiekowej.
Laureatami konkursu zostali:
Grupa młodsza:
I miejsce - Antonina Kluczyk (SP nr 1 w Gostyniu)
II miejsce - Jan Selwod (SP w Krobi)
III miejsce – Wojciech Łukaszyk (SP w Starej Krobi)
Grupa starsza:
I miejsce – Witold Merda (SP w Krobi)
II miejsce – Monika Nowak (SP w Krobi)
III miejsce – Filip Wojtkowiak (SP w Skoraszewicach)
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy – dyplomy i drobne upominki. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom składamy gratulacje, a także życzymy dalszych sukcesów i kontynuowania przygody z poezją Wisławy Szymborskiej.

Ewelina Zygmunt, Agata Jankowiak