Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

"Nauka to podróż, która trwa przez całe życie" - Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole! 13 października odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca święto oświaty i szkolnictwa wyższego, powszechnie zwanym Dniem Nauczyciela. Część oficjalna uroczystości była szczególnie poświęcona pierwszoklasistom, którzy złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach. W dalszej części Pani Dyrektor Weronika Jankowska złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oraz podziękowała za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W części artystycznej uczniowie klas starszych zaprezentowali swoje talenty muzyczne i aktorskie, wyrazili również słowa podziękowania i uznania dla niełatwej pracy pedagogów.