Działanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Szanowni Państwo

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu pracuje stacjonarnie, realizując swoje zadania, prowadzi diagnozy, wszystkie terapie i wczesne wspomaganie rozwoju. Zadania na terenie szkół i przedszkoli realizuje w ograniczonym zakresie.

Poradnia pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 19.00, oraz w piątki do 15.00.

numery telefonów: 65 572 06 97 i 65 572 31 77

link do strony internetowej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu