Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

INFORMACJA

Pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszejw Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach

odbędzie się w terminie od 19 do 30 marca 2018r.

Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać (w wyżej wymienionym terminie) w sekretariacie szkołylub ze strony internetowej.

http://www.skoraszewicesp.pl/

w zakładce: Przedszkole - Dla Rodziców - Rekrutacja

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w następujących latach:

2012, 2013, 2014, 2015.