Pamiętamy

Pamiętamy

Tuż po majówce – 4 maja uczniowie klas IV - VII udali się na wycieczkę do Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie, gdzie obejrzeli wystawę rysunków leszczyńskiego artysty Macieja Piotrowskiego związaną z udziałem w Powstaniu Wielkopolskim mieszkańców regionu, z którego artysta się wywodzi. Spośród 12 rysunków, które uczniowie mieli okazję obejrzeć, dwa odnoszą się do miejsc i ludzi związanych z ziemią pępowską: do kościołów w Pępowie i Skoraszewicach oraz ks. Michała Tomaszewskiego i powstańca ze Skoraszewic Józefa Roszaka. Wystawa prac Macieja Piotrowskiego była doskonałą okazją do połączenia wiedzy historycznej z interpretacją sztuki współczesnej.

Kolejnym punktem patriotycznego szlaku było obejrzenie muralu, który powstał na ścianie pępowskiej remizy z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Następnie uczestnicy wycieczki udali się na planty, gdzie obejrzeli ekspozycję pt. „O zwycięskim powstaniu” przygotowaną przez Bogusława Janika i Jacka Śląskiego, również z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Po zakończonej „lekcji historii” uczniowie wrócili do szkoły.