O języku i różnorodności kultur

O języku i różnorodności kultur

,,O języku i różnorodności kultur” – lekcja otwarta dla klas IV-VI

W dniu 2 czerwca odbyła się otwarta lekcja dla klas IV-VI - ,,O języku i różnorodności kulur’’ (,,About language and culture around the world”). Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą podany temat. Na wstępie dzieci dowiedziały o znaczeniu języka angielskiego, który jest najczęściej używany w kontaktach międzynarodowych, czasami określany jako pierwszy uniwersalny język ludzkości. Uczniowie dowiedzieli się również, w jakich krajach język angielski jest językiem powszechnie używanym i ile milionów ludzi się nim posługuje. W dalszej kolejności zostały omówione wybrane aspekty różnorodności kultur. – typy domów na świecie ze szczególnym uwzględnieniem tych występujących w Wielkiej Brytanii, taniec i jego rodzaje oraz kuchnie świata. Na zakończenie uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując quiz, odpowiadając między innymi na pytania dotyczące typowego brytyjskiego śniadania, rodzajów tańca, stolic i flag wybranych państw.

 Małgorzata Kaźmierczak